Catálogo biográfico de la catedral de Santiago de Compostela. Dignidades, canónigos y racioneros del siglo XVI. Tomo I (A-M) y Tomo II (N-Z y tablas genealógicas)

Autor: 
Arturo Iglesias Ortega
Formato: 
Rústica
Año: 
2019
Características: 
Tomo I, 836 páxinas e tomo II, 697 páxinas máis 48 despregables / 17 X 24 cm.

Estes dous volumes son o froito dun inxente traballo desenvolto ao longo de máis de vinte anos e que recolle unha variada e riquísima información biográfica sistematizada en diversos campos (procedencia xeográfica, social e familiar, idade, formación académica, carreira civil e eclesiástica, defunción, testamentaria, librerías…) sobre preto de 500 dignidades, cóengos e racioneiros da catedral de Santiago de Compostela do século XVI.